Jihomoravský kraj - okres Brno-město


Zdokumentované objekty

Nenalezené objekty


Většina nedochovaných objektů je zachycena ve starší literatuře (viz. níže), kámen 1288 Juliánov stával "nachst der Strasse auf die Kleidufka", což by mohla být dnešní Malá nebo Velká Klajdovka, toto území dnes pokrývá sídliště Juliánov, Líšeň a Vinohrady, kámen 1279 Bohunice stával u cesty do Moravan na mezi pole, 1282 Brno stál u polní cesty z Vídeňské ulice k Jihlavské silnici, podle Franze tu měl stát ještě jeden kámen, který však byl pouze podchycen v poznámce u 1282, nebyl však popsán - v evidenci je zaznamenán pod číslem 1283 Brno, 1284 Brno stál někde na periferii Brna a již roku 1893 jej Franz nenaleznul, 1720 Horní Heršpice byl lokalizován západně od nádraží v poli, dnes je na tomto místě průmyslová zóna, 1719 Obřany ležel na hřbitově u litinového kříže, dnes je hřbitov zrušen a na jeho místě je park, 1858 Tuřany byl naposledy popsán F. Přikrylem roku 1907, stál na okraji pole nad Jahodovou ulicí ve směru k dnešnímu letišti, v památkovém ústavu v Brně je uložena jeho fotografie a konečně kámen 1287 Veveří byl Franzem popsán u cesty do Veveří na vojenském cvičišti, svým vzhledem a rozměry spíše připomínal náhrobek.
Mimo tyto ztracené objekty uvádí Havelka na str. 88 zmínku (i s nákresy) o třech křížových kamenech, dva z nich jsou u Brna, jedná se o 0774 Žabovřesky a patrně o 1752 Královo Pole. Tento kámen je Havelkou popsán při cestě do Kartouz, což by mohl být klášter v Králově Poli ležící za Slovanským náměstím (dnes se kámen 1752 nachází v horní části tohoto náměstí a je možné, že se nejedná o původní stanoviště), mimo to je v Králově Poli ulice Kartouzská. Franz ještě ve svých soupisech uvádí jehlanovitý kámen, který býval mezi Řečkovicemi a Soběšicemi.

Literatura - srovnání

Některé objekty popisuje kniha: A. Franz: Alte Steinkreuze und Kreuzsteine in Mähren (Wien, 1893)
 Centrální evidence rozměry  A. Franz rozměry  Naše údaje rozměry
 1279 Bohunice viz. Franz  Fig. 32 Pohonitz-Morbes 85-70-20  Bohunice nenalezen
 1280 Brno viz. Franz  Fig. 38 Bei Brünn 65-41-20  Bohunice neměřen
 1281 Brno viz. Franz  Fig. 39 Bei Brünn 110-40-18  Bohunice neměřen
 1282 Brno viz. Franz  Fig. 40 Bei Brünn 90-49-22  Brno nenalezen
 1283 Brno -  Franz jej pouze zmiňuje -  Brno nenalezen
 1284 Brno viz. Franz  Fig. 41 Brünn 99-60-20  Brno nenalezen
 1288 Brno viz. Franz  Fig. 35 Julienfeld bei Brünn 40-52-20  Juliánov nenalezen
 1771 Dolní Heršpice 68-42-10  - -  Dolní Heršpice neměřen
 1720 Horní Heršpice viz. Franz  Fig. 71 Ober-Gerspitz 110-71-20  Horní Heršpice nenalezen
 1285 Kníničky viz. Franz  Fig. 37 Kl. Kinitz 54-36-18  Kníničky 95-38-?
 1752 Královo Pole 47-50-30  - -  Královo Pole neměřen
 1286 Líšeň viz. Franz  Fig. 36 Lösch 78-53-20  Líšeň neměřen
 1988 Líšeň 99-54-14  - -  Líšeň neměřen
 1719 Obřany viz. Franz  Fig. 70 Obřan 120-60-25  Obřany nenalezen
 1753 Přízřenice 68-44-20  jedná se o kámen 1771 Dolní Heršpice
 1858 Tuřany nezjištěny  - -  Tuřany nenalezen
 1287 Veveří viz. Franz  Fig. 42 Brünn 99-87-25  Veveří nenalezen
 0774 Žabovřesky 68-45-20  Fig. 43 Bei Weinbergen n. Brünn 80-45-19  Žabovřesky neměřen

ZPĚT DO KRAJE    ZPĚT DO NOVINEK    ZPĚT NA ÚVOD